Skip to main content

Voorn

Voorn 1

Voorn is een verzamelnaam voor een aantal vissoorten eigenlijk behorende tot de karpers. Voorn wijst niet op een apart geslacht, familie of soort, maar is een naam in de volks- en vissersmond gebruikt voor een aantal vissen die gelijkaardige kenmerken hebben. Zo hebben, op de serpeling ...
© 2013 De Witvisser
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door maindes
Data onderhoud door De Witvisser